Wat zijn de verschillen tussen de kraaiachtigen kauwen, kraaien, raven en roeken

13 Jul 2022 in Vogels

Door Tuindingen

Afbeelding bij Wat zijn de verschillen tussen de kraaiachtigen kauwen, kraaien, raven en roeken


Vaak zie je van die zwarte vogels vliegen en die noemen we kraaien, maar zijn het werkelijk wel kraaien? In de meeste gevallen hebben we te maken met kauwtjes en niet met kraaien. Maar hoe zien kraaien er dan wel uit? Wat zijn nou de verschillen tussen de kraaiachtigen kauwen, kraaien, raven en roeken?

Raaf

De raaf (Corvus corax) is 65 cm lang en heeft een spanwijdte van 1,2 meter. De raaf is de grootste zangvogel van Europa en de grootste kraaiachtigen. De raaf komt op sommige plaatsten voor in Nederland.

verschil-kraaiachtige-vogels-in-de-tuin-kauw-kraai-raaf-roeken-determineren

Roek

De roek (Corvus frugilegus) is gemakkelijk te herkennen aan de kale snavelbasis, de snavel lijkt hierdoor een stuk langer. Bij de poten is het verenkleed door de loshangende veren minder glad, hierdoor lijkt de roek dikker dan de kraai.

verschil-kraaiachtige-vogels-in-de-tuin-kauw-kraai-raaf-roeken

Kraai

De kraai (Corvus corone) is een geheel zwarte vogel, met soms een groene glans. de Kraai is 45 tot 50 cm lang en heeft een spanwijdte van 1 meter. Meestal zie je de kraai alleen en soms in een klein groepje.

verschil-kraaiachtige-vogels-in-de-tuin-kauw-kraai-raaf-roeken-uiterlijke-kenmerken

Kauwtje

Het kauwtje (Corvus monedula) is de kleinste kraaiachtige van deze vier en komt van deze vier het meest voor in Nederland. Een kauw is te herkennen aan de opvallende grijze hals en aan de blauwwitte oogcirkel. Kauwtjes zijn ongeveer 32 cm lang en hebben een spanwijdte van 72 cm. Kauwen worden vaak aangetroffen in grotere groepen.

verschil-kraaiachtige-vogels-in-de-tuin-kauw-kraai-raaf-roeken-Herkennen

Herkennen verschillen 

verschil-kraaiachtige-vogels-in-de-tuin-kauw-kraai-raaf


0
Deel je mening in een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


Heb je al een account en wil je liever reageren onder je eigen naam? Klik dan eerst hier om in te loggen.


Zlatko Avatar

Zlatko 7 uur geleden
Intéressant om bij te leren, de onderverdeling


Marijne Jonkers Avatar

Marijne Jonkers 2 weken geleden
Hoe zit het met de populatie raven in Nederland en waar komen ze het meest voor?


Roel Avatar

Roel 2 weken geleden
De raaf is terug van weggeweest in Nederland. Na een periode waarin de raaf volledig was uitgeroeid in ons land, zijn er in de jaren zestig inspanningen verricht om de vogel opnieuw te introduceren. Deze herintroductie-inspanningen hebben succes gehad, en tegenwoordig zijn er meer dan 150 broedparen van raven in Nederland. Dit is een geweldige prestatie en laat zien dat natuurbeschermingsmaatregelen kunnen leiden tot het herstel van populaties van bedreigde diersoorten

Tegenwoordig kun je raven dus op verschillende plekken in Nederland tegenkomen, maar ze zijn nog steeds het meest geconcentreerd in gebieden met veel bos en natuur.


Cees Verstraeten Avatar

Cees Verstraeten 2 weken geleden
Waarom zijn de kauwen en roeken beschermt ze komen in helegrote getalen voor maar zorgen ook voor veel overlast en verjagen de kleinere zangvogels


Tuindingen Avatar

Tuindingen 2 weken geleden
Kraaien (Corvus corone) en roeken (Corvus frugilegus) zijn inderdaad beschermde inheemse diersoorten in Nederland. Deze bescherming is gebaseerd op de Flora- en Faunawet, die inmiddels is opgegaan in de Wet natuurbescherming.

Er zijn verschillende redenen waarom kraaien en roeken beschermd zijn in Nederland:

Ecologische waarde: Kraaien en roeken spelen een belangrijke rol in het ecosysteem. Ze zijn alleseters en voeden zich met een gevarieerd dieet, waaronder insecten, wormen, kleine zoogdieren, kadavers en plantaardig materiaal. Ze helpen bij het opruimen van kadavers en insectenplagen, waardoor ze bijdragen aan het ecologische evenwicht.
Culturele en historische waarde: Kraaien en roeken hebben een lange geschiedenis van interactie met de mens en zijn vaak geassocieerd met folklore, literatuur en kunst. Ze worden vaak beschouwd als intelligente en sociale vogels, en hun aanwezigheid wordt gewaardeerd door veel mensen.
Internationale verplichtingen: Nederland is lid van verschillende internationale verdragen en overeenkomsten die de bescherming van inheemse diersoorten waarborgen. Een voorbeeld hiervan is de Vogelrichtlijn van de Europese Unie, die de bescherming van vogelsoorten en hun leefgebieden regelt.
Het beschermen van kraaien en roeken betekent niet dat er geen beheersmaatregelen kunnen worden genomen in situaties waarin hun aanwezigheid overlast of schade veroorzaakt. Er zijn echter regels en procedures vastgesteld om ervoor te zorgen dat eventuele maatregelen in overeenstemming zijn met de wetgeving en de belangen van natuurbehoud. Deze maatregelen moeten op een zorgvuldige en verantwoorde manier worden uitgevoerd om de populaties van kraaien en roeken te behouden, terwijl rekening wordt gehouden met mogelijke negatieve effecten op andere soorten of het ecosysteem als geheel.


Vogels

Onhandige uitsteeksels

Vogels zijn praktisch ingestelde wezens. …..Zo verschrompelen bij trekvogels de voortplantingsorganen voordat ze aan hun uitputtende vliegreis naar Afrika beginnen. Want waarom zou je die hele handel meeslepen als die alleen maar voor extra gewicht zorgt en je het zaakje pas het volgende voorjaar weer nodig hebt?


Vogels

KBVtjes (Kleine Bruine Vogeltjes)

Kleine bruine vogeltjes zijn klein en bruin. Op het eerste gezicht lijken ze inwisselbaar, maar als je de kans krijgt ze beter te bekijken, ontdek je minstens vijftig tinten bruin in combinatie met een heleboel andere kleuren.


Vogels

Staartmeesjes - All in the family

Als je één staartmees ziet weet je dat er broertjes, zusjes, neven, nichten, ooms, tantes opa’s en oma’s waarschijnlijk vlakbij zijn. Ze foerageren niet alleen samen, maar helpen elkaar ook met het grootbrengen van de jongen


Vogels

'K'auw van jou.

Zo trouw als een kauw’ is een gevleugelde uitdrukking. Kauwen zoeken al in hun puberteit een partner voor het leven en als de grote liefde onvindbaar blijkt, brengen ze dat leven liever door als vrijgezel.


Vogels

50 tinten grijs in de bosjes

In de vogelwereld wordt partnerschap voor langere tijd heel gewoon gevonden, maar de jongen in de nesten van zulke vogelstellen hebben dikwijls verschillende vaders. Want met de trouw nemen vogels het niet zo nauw. Heggenmussen gaan daar zelfs naar vogelbegrippen vrij ver in...


De Tuindingen nieuwsbrief

Ontvang iedere week de leukste en groenste nieuwsbrief vrijblijvend in je mailbox