Egelopvang in Limburg

Door Roel - 18-3-2020 in Egels
0 reacties

Egelopvang in Limburg
Egelopvang in Limburg
Egelopvang in Limburg
Egelopvang in Limburg
Egelopvang in Limburg
Egelopvang in Limburg
Egelopvang in Limburg
Egelopvang in Limburg
Egelopvang in Limburg

Egelopvang in Limburg

Bekijk hieronder de dichtstbijzijnde egelopvangcentra voor de provincie Limburg 

Egelbescherming Nederland (24 uur per dag bereikbaar) 

Bij spoed
Telefoonnummer 035-646 86 69 

Voor vragen stuur een email info@egelbescherming.nl
 

Egelopvang Limburg - Stichting Carnivora


Sinds 2018 specialiseert stichting Carnivora zich in de opvang van gevonden en/of gewonden inheemse egels en vleermuizen. Steeds vaker ziet men deze dieren in/rondom het huis en steeds vaker hebben deze unieke dieren (medische) hulp nodig doordat zij zijn aangevallen, vast hebben gezeten, hun familieleden zijn verongelukt of omdat zij slachtoffer zijn geworden van extreme weersomstandigheden (zoals bijv. een hittegolf). 

Dankzij onze samenwerking met dierenambulance Noord-Limburg, egelopvang Stein zijn wij in staat om gezamelijk de zorg van deze dieren in de provincies Limburg en Noord-Brabant op ons te nemen.

Stichting dierenopvang Carnivora

Meijelseweg 44
5986 NJ Beringe
LIMBURG, NEDERLAND

Telefoon:  06-81048100
Voor vragen stuur een email: info@stichtingcarnivora.com

Egelopvang - DALZ 

Stichting Dierenambulance Limburg Zuid (DALZ)
Francois de Veijestraat 9
6221 AB Maastricht

telefoon 0900-4433224     24/7 bereikbaar
website   www.dalz.nl
email    info@dalz.nl

Op 1 maart 2017 is de nieuwe egelopvang van Dierenambulance Limburg Zuid in Maastricht officiëel geopend. DALZ vangt in het wild levende egels tijdelijk op die door ziekte, verwonding of verwezing, niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven.

De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren in de natuur.
Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen.
De opvang is zodanig dat de egel zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer in de natuur.
Vrijwilligers, Dierenambulance, DALZ, egel, egelopvang, EHBO, dierenvervoer, Maastricht, Zuid-Limburg
Welke egels hebben hulp nodig?
een egel die gewond is (aanval door hond, kat of ander dier, slachtoffer door maaiwerkzaamheden of verkeer enz.)
een egel die overdag op een open plek of op straat wordt gevonden en geen aanstalten maakt te vluchten
een egel met vliegeneitjes (lijken net kleine rijstkorreltjes) en/of véél vlooien/teken

 

Stichting Egelopvang Stein - Elsloo Limburg

Aangezien er geen egelopvang was in Zuid Limburg, werden alle gewonde of zieke egels door de dierenambulance overgebracht naar België. 
De diertjes werden daar dan ook weer uitgezet in de natuur, hierdoor verdwenen er veel egels uit Zuid Limburg.

Tijd voor actie dus!!

En zodoende werd de Stichting Egelopvang Stein opgericht. 
De Stichting werkt zonder winstoogmerk. Wij werken dan ook alleen met onbetaalde vrijwilligers.
Wij vangen egels op die gewond zijn of niet meer zelfstandig kunnen leven in de natuur en zetten ze zoveel mogelijk daar uit waar ze gevonden zijn.

Egelopvang Stein is een gezellig team vrijwilligers, dat zich inzet voor de egel in nood....

Bezoekadres: Steinerbos 2a, 6171 AL  Stein

Telefoon:  06 30881163 (dagelijks van 9.00 u tot 21.00 u)

Email: egelopvangstein@gmail.com
Website: www.egelopvangstein.nl 

Dierenhulpcentrum - Born - Centraal Limburg

De stichting stelt zich ten doel; Hulp bieden aan zieke, gewonde en verweesde of anderszins in nood verkerende dieren in de vorm van opvang, verzorging en revalidatie met als doel:

Gedomesticeerde dieren, in de ruimste zin des woords, die worden opgevangen te kunnen herplaatsen.
Het beschermen van in nood verkerende dieren door het opkomen voor hun rechten die hun door de wet worden toegekend, of in gevallen waar de wetgeving en/of handhaving volgens de stichting in gebreke blijft, te strijden voor verbetering hiervan.
Ruimte bieden aan maatschappelijke organisaties, instellingen en individuen door het geven van educatie, te werk stellen, het bieden van hulpverlening in crisissituaties.

Bezoekadres:

Sittardweg 4 
6121 XH Born

Telefoon 0900 - 4040406 
 

 

 

Bekijk hier de egelopvangcentra voor de overige provincies in Nederlanddierenambulance-voor-ophalen-egels-in-Friesland-egelopvang-centrum

Welke egels hebben hulp nodig

 • Een gewonde egel.
 • Een egel die onrustig, vaak in rondjes blijft lopen, zowel overdag als 's nachts, omvalt of schudderig loopt.
 • Een half verdronken egel.
 • Een egel die suffig blijft zitten, ook als hij wordt aangeraakt.
 • Een egel die gestrekt, met dichte ogen, blijft liggen. NB: al voelt hij koud aan, zolang hij slap is, behoeft hij niet dood te zijn.
 • Een egel die in een net verstrikt is.
 • Een egel die hoest of vieze ogen heeft.
 • Een egel in een verstoord winternest, waarin hij niet meer kan blijven.
 • Ook baby-egels hebben dringend hulp nodig als de moeder om de een of andere reden niet voor de jongen kan zorgen

Egel in Nood wat kan ik doen

Laat de egel in nood niet achter in een bos of op een ander plek, aangezien een egel niet van zon en licht houdt en dus zal wegkruipen onder de bosjes. Neem een egel in nood gelijk mee naar huis, gewikkeld in een doek, shawl of stuk krant. Plaats thuis de egel in een goed afsluitbare doos met luchtgaten.Leg een dubbelgeslagen handdoek in de doos en bij voorkeur een kruik of een, met warm water gevulde (kunststof) limonadefles in een handdoek of dikke sok. De kruik moet half worden gevuld met goed warm (maar niet kokend) water. Vouw de kruik boven het water dubbel zodat de lucht kan ontsnappen en draai dan de dop stevig dicht. Als er teveel lucht in blijft zitten is de kruik bol en rolt de egel er vanaf. Doe de handdoek er daarna goed omheen zodat de egel niet tegen het hete rubber aanligt. Voer de egel geen eten of drinken. U kunt er wel een klein bakje water bijzetten met een paar scheppen blikvoer voor katten of een handjevol kattenbrokjes. Laat de egel vooral met rust, de warmte en rust zullen het dier stabiliseren waardoor we het dier sneller op de opvang kunnen helpen.

Egelopvanghuizen-in-limburg

Gewonde egel gevonden wat kan ik doen om te helpen

Laat de egel in nood niet achter in een bos of op een ander plek, aangezien een egel niet van zon en licht houdt en dus zal wegkruipen onder de bosjes. Neem een egel in nood gelijk mee naar huis, gewikkeld in een doek, shawl of stuk krant. Plaats thuis de egel in een goed afsluitbare doos met luchtgaten.Leg een dubbelgeslagen handdoek in de doos en bij voorkeur een kruik of een, met warm water gevulde (kunststof) limonadefles in een handdoek of dikke sok. De kruik moet half worden gevuld met goed warm (maar niet kokend) water. Vouw de kruik boven het water dubbel zodat de lucht kan ontsnappen en draai dan de dop stevig dicht. Als er teveel lucht in blijft zitten is de kruik bol en rolt de egel er vanaf. Doe de handdoek er daarna goed omheen zodat de egel niet tegen het hete rubber aanligt. Voer de egel geen eten of drinken. U kunt er wel een klein bakje water bijzetten met een paar scheppen blikvoer voor katten of een handjevol kattenbrokjes. Laat de egel vooral met rust, de warmte en rust zullen het dier stabiliseren waardoor we het dier sneller op de opvang kunnen helpen.
 

Gevonden egel naar de opvang brengen in Limburg
 

Vervoerstips
Zorg dat de doos goed afgesloten is (voorzien van luchtgaten) zodat het dier er onderweg niet uit kan kruipen. Baby egels die nog niet behaard zijn en/of de oogjes nog dicht hebben, altijd warm vervoeren d.m.v. kruik. Bij gebrek aan een kruik eventueel een (kunststof) limonadefles in een handdoek of dikke sok ernaast leggen. Ook grotere of volwassen egels warm vervoeren, let in de zomer wel op de temperatuur in de auto, stop een keer onderweg om te kijken naar de egel, als het dier plat op zijn buik met de poten wijd ligt, is het te warm, ligt het half opgerold, dan is het goed. Aangezien egels wilde dieren zijn, zijn ze stressgevoelig, daarom is het belangrijk de egel zo rustig mogelijk te vervoeren, de egel moet zo min mogelijk zien of horen. De autoradio het liefst uit of heel zachtjes.
egelopvanghuizen-in-limburg-spoed-hulp-gewonde-egels

Hoe leven egels?

Hun leefgebied vinden egels vooral in ruigtes en struikgewas, zoals houtwallen, ongemaaide slootkanten, dicht begroeide (stads)tuinen, parken, rommelige erven etc. maar nooit midden in bossen of weilanden.
Ze hebben geen vast territorium dat ze verdedigen (zoals bijv. vogels). Ze leven als nomaden en kiezen regelmatig een andere slaapplaats. Vooral de mannetjes zwerven veel en ver. Ook gedurende de winterslaap ‘verkassen’ ze soms (o.a. door verstoring).
Tijdens de voedseltochten, in de schemering en ‘s nachts lopen ze kriskras door een gebied dat zich wel 400 meter van de slaapplaats kan uitstrekken. Per nacht lopen ze wel 3 tot 5 kilometer. Dankzij hun uitstekende oriëntatie vermogen vinden zij hun slaapplaats zonder mankeren terug.

Het voedsel bestaat in hoofdzaak uit insecten (kevers). Ook slakken, wormen, dode dieren als muizen etc., bessen en vruchten versmaden ze niet.

Bij naderend gevaar vluchten ze meestal niet, maar rollen zich in en zetten hun stekels op. Een uitstekende verdediging tegen hun natuurlijke vijanden als de das, de hond en de vos, maar niet tegen snelverkeer, waardoor er jaarlijks talloze slachtoffers vallen.

Met klimop begroeide schuttingen, ruwe tuinmuren, omheiningen van harmonicagaas (of kippengaas) zijn geen probleem voor egels. Zij klimmen er tegenop en laten zich vallen aan de andere kant. In het moderne (rechthoekige) gaas komen ze echter vaak klem te zitten.

Egels kunnen uitstekend zwemmen, maar kunnen niet (evenals veel andere dieren) tegen de gladde, steile oevers van o.a. plastic vijvers opklimmen. Ook beschoeiingen zijn funest.

Egelbescherming in limburg


Egels zijn wettelijk beschermd door de Natuurbeschermingswet. Dat betekent dat ze niet gedood, verstoord, vervoerd of (in gevangenschap) gehouden mogen worden. Alleen bezitters van een ontheffing van die wet, de egelasielhouders, hebben daarvoor toestemming.
Aan directe, daadwerkelijke bescherming kan iedereen doen, door:

 •  geen insecticiden, slakkengif, muizengif of andere bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Door het eten van vergiftigde insecten (hun hoofdvoedsel) of andere dieren (bijv. vergiftigde muizen), sterft ook de egel.
 •  geen vijvers met gladde, steile oevers aan te leggen zonder daar tenminste een uitkruipmogelijkheid in aan te brengen. Ook in zitkuilen een zacht glooiende hoek aanbrengen.
 • putten en kuilen stevig af te dekken.
 •  in afscheidingen tussen tuinen enkele egelpoortjes (ongeveer 12×12 centimeter) te maken. Dat voorkomt dikwijls dat egels op de voor hen zo gevaarlijke weg belanden.
 •  nooit zomaar met een greep of schop in een compost- of bladhoop steken zonder eerst te hebben nagekeken of er misschien een egel onder zit.
 •  nooit hopen takken of bladeren in brand steken zonder te hebben nagegaan of er een egel onder zit. Dat geldt ook voor ruigtes, houtwallen en paasvuurhopen. Egels vluchten niet, maar rollen zich in en zullen levend verbranden.
 • op een droge, beschutte plaats, maar niet in de zon, een flinke (vooral luchtige) hoop tuinafval van takken, bladeren etc. laten liggen. Niet afdekken met plastic of iets dergelijks, er moet voldoende ventilatie zijn. Daar kan een egel dan een nest onder bouwen. Een schuin tegen de muur geplaatst houten schot is ook een goede mogelijkheid.

Egel aangetroffen - WAT U NIET MOET DOEN

 •  U moet in principe geen bijvoeding geven aan egels die bij u in de tuin komen. Egels hebben hun natuurlijke voedsel (vooral insecten) nodig om gezond te blijven. Melk is helemaal uit den boze. Veel egels krijgen daar onstuitbare diarree van, meestal met dodelijke afloop.
 •  U moet nooit een egel meenemen, tenzij de noodzaak zonneklaar is. (De egel rolt zich niet in bij aanraking, loopt moeilijk, valt om, is gewond etc.).
 • U moet nooit zelf gaan dokteren met zieke, gewonde of ondervoede egels. In het natuurlijke voedsel van de egels (kevers, spinnen etc.) zitten stoffen die de egel gezond houden. Als het dier die stoffen niet meer krijgt wordt het ziek (of nog zieker). Asielhouders kunnen dit ondervangen.

WAT U WEL KUNT DOEN

 • U kunt een egel die bij strenge vorst rondloopt, maar een gezonde indruk maakt (misschien verstoord in de winterslaap door een hond o.i.d.) een goede slaapplaats bieden. Zo’n plaats is een nest van kranten en lappen onder een flinke hoop takken, afgedekt met bladeren. U mag echter geen voedsel geven want de egel moet lege darmen hebben als hij/zij gaat ‘winterslapen’.
 • Als u een zieke of gewonde egel meeneemt, onthoud dan precies de plaats waar u haar/hem heeft opgepakt. Leg de egel thuis in een ruime doos op een warme kruik die in lappen is gewikkeld en leg rond het dier een krans van in elkaar gefrommelde kranten en leg daar een gefrommelde krant op. Warmte is in eerste instantie meestal belangrijker dan voedsel.

Hoe helpt u egels?
 

Zorg voor een ‘egelveilige’ tuin:

 •  Vijvers niet met steile randen/oevers aanleggen. Egels kunnen weliswaar goed zwemmen maar als ze niet uit het water kunnen klimmen (via beplanting, draad of houten loopplankje) verdrinken ze door uitputting, als ze in zo’n vijver zouden terechtkomen.
   
 • Laat tennisnetten etc. niet ’s nachts tot aan de grond hangen omdat egels hierin makkelijk verstrikt raken en er dan zonder hulp niet meer uit geraken en uiteindelijk zelfs sterven. (Denk ook aan tuinnetten die men over gewassen legt, deze zorgen jaarlijks voor vele dode dieren (niet alleen egels maar ook vele vogels, eekhoorns etc. komen hierin om).
   
 • Zet potten met frituurvet, afgewerkte olie, verf e.d. nooit onafgedekt buiten neer. Egels en andere dieren gaan eraan dood als ze ervan eten of erin vallen.
   
 • Zorg dat de afrastering van uw tuin egelvriendelijk is. Te smalle doorgangen zorgen voor beknelde egels. Laat een afrastering altijd 10 cm boven de grond beginnen of zorg voor poortjes van minimaal 12 cm bij 12 cm in de afrastering waar een egel gemakkelijk door heen kan lopen.
   
 • Denk er aan keldergaten met gaas af te dekken. Veel egels zijn al in kelders verhongerd omdat ze te laat ontdekt werden.
   
 • Egels lopen ’s nachts rond en verwijderen vele schadelijke insecten uit uw tuin, maar aan slakkenkorrels gaan zij uiteindelijk ook dood. Dus voorkom het gebruik van insecticiden.
   
 • Egels wonen graag onder houtstapels of in composthopen (denk daaraan als u deze zou willen verplaatsen of opruimen). Steek niet zomaar een riek of schop in zo’n hoop. Ze zijn daar namelijk overdag aanwezig.
   
 •  Egels maken graag een nest onder coniferen of heggen. Ze beginnen eind mei met het krijgen van jongen en doen dit op de gekste plekjes. Treft u zo’n nest aan, laat dit dan zo mogelijk met rust. Als dit niet kan bel dan met de egelopvang (zie telefoonnummer onderaan).
   
 •  Geef egels nooit melk, dit is dodelijk. Egels drinken water en eten indien nodig droog- en/of blikvoer voor katten.Let wel: ’s zomers hoeft u niet bij te voeren. De dieren zijn zelf in staat alles te vinden wat ze nodig hebben. Bij twijfel belt u wederom met de egelopvang. Wij geven graag info om te voorkomen dat er dingen fout gedaan worden.

Interresante artikelen: 

0 personen vinden dit leuk

Heb je een opmerking of aanvulling? Reageer dan op dit bericht

Om te reageren moet je ingelogd zijn.
Nog geen account? Registreer je dan op Tuindingen.

De tuindingen nieuwsbrief

Ontvang iedere week de leukste en groenste nieuwsbrief vrijblijvend in je mailbox

Tuindingen op social media

Volg ons op Social Media voor elke dag nieuwe posts met de laatste tuindingen informatie.

Facebook Twitter Instagram Youtube Pinterest
sitemap | contact | webdesign dotsolutions